Våra tjänster  

JeP Konsult utför tjänster inom

  • verksamhetsstyrning

  • verksamhets- och kvalitetsutveckling

  • processorientering

  • övergripande IT-frågor

  • administrativa processtyrningsfrågor

  • finansieringsfrågor

  • coachning

  • inhyrning av chef, utredare, projektledare

Verksamheten inriktas mot offentliga organisationer inom stat, kommun och landsting, men uppdrag utförs också till privata företag och organisationer

 

Kontakta oss gärna för mer information!