Välkommen till JeP Konsult AB!

JeP Konsult utför  konsulttjänster inom ett brett område med fokus på verksamhetsstyrning, verksamhetsutveckling och förändringsarbete. Övergripande IT-frågor utgör en viktig del såsom ITvisioner, ITstrategier och processtyrning med hjälp av IT - särskilt administrativa processtyrningsfrågor.